Startsida Umeå kommun

Miljöskydd

Miljöskydds uppgift är att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter i Umeå kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöskydd handlägger anmälningar och miljörapporter.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus