Startsida Umeå kommun

Plan och miljö

Vi bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i den fysiska planeringen och jobbar med miljöövervakning av luft, buller och vatten.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se