Startsida Umeå kommun

Resultat av kundundersökningar

Miljö- och hälsoskydd undersöker regelbundet hur invånare och andra kunder upplever vår service. Bland annat så skickar vi ut kundenkäter tillsammans med handlingar som avslutar ett ärende hos oss. Här presenteras resultaten från kundundersökningarna.

Vi går igenom inkomna svar tre gånger per år. Om svaren visar brister i vår service försöker vi förändra vårt arbete så att vi blir bättre.

Resultat från kundundersökningar 2011–2014

Fråga20112012 20132014
BESKED - Fick du besked/beslut i ditt ärende inom acceptabel tid?96% (JA)100% (JA)91% (JA)90% (JA)
KLARHET - Gav beskedet/beslutet dig tillräcklig klarhet om vad som gäller i ditt ärende?96% (JA)100% (JA)94% (JA)94% (JA)
KORREKT - Blev ditt ärende behandlat på ett korrekt och pålitligt sätt?100% (JA)100% (JA)93% (JA)88% (JA)
KONTAKT - Var det lätt att komma i kontakt med rätt handläggare?95% (JA)100% (JA)96% (JA)88% (JA)
BEMÖTANDE - Hur upplever du att du blev bemött?98% (BRA)100% (BRA)100% (BRA)90% (BRA)
Kontakt

Har du frågor om kundundersökningarna, kontakta:

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Sidan har granskats 2018-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/tillsynsenkat

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.