Startsida Umeå kommun

Resultat av kundundersökningar

Miljö- och hälsoskydd undersöker regelbundet hur invånare och andra kunder upplever vår service. Bland annat så skickar vi ut kundenkäter tillsammans med handlingar som avslutar ett ärende hos oss. Här presenteras resultaten från kundundersökningarna.

Vi går igenom inkomna svar tre gånger per år. Om svaren visar brister i vår service försöker vi förändra vårt arbete så att vi blir bättre.

Resultat från kundundersökningar 2011–2014

Fråga20112012 20132014
BESKED - Fick du besked/beslut i ditt ärende inom acceptabel tid?96% (JA)100% (JA)91% (JA)90% (JA)
KLARHET - Gav beskedet/beslutet dig tillräcklig klarhet om vad som gäller i ditt ärende?96% (JA)100% (JA)94% (JA)94% (JA)
KORREKT - Blev ditt ärende behandlat på ett korrekt och pålitligt sätt?100% (JA)100% (JA)93% (JA)88% (JA)
KONTAKT - Var det lätt att komma i kontakt med rätt handläggare?95% (JA)100% (JA)96% (JA)88% (JA)
BEMÖTANDE - Hur upplever du att du blev bemött?98% (BRA)100% (BRA)100% (BRA)90% (BRA)
Kontakt

Har du frågor om kundundersökningarna, kontakta:

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-09

Sidans kortadress: www.umea.se/tillsynsenkat