Startsida Umeå kommun

Övergripande planering

Verksamheten Övergripande planering ansvarar främst för

  • kommunens planeringsförutsättningar, med inriktning på strategiska bedömningar, analyser och prognoser
  • förvaltningsövergripande planeringssamordning
  • kommunens översiktsplanearbete
  • handels- och servicestrukturfrågor
  • bostadsförsörjningsstrategi
  • regionala planerings- och samverkansfrågor
  • strategiska kommunikationsfrågor
  • social och fysisk infrastruktur.

Verksamheten skapar framförhållning och förutsättningar för att utveckla kommunen i enlighet med de övergripande målen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott är politiskt ansvarigt organ. Översiktsplanegruppen leder och samordnar verksamhetens arbete.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Mer information