Startsida Umeå kommun

Intresseanmälan för examensarbete och praktik hos Övergripande planering

På Övergripande planering tar vi gärna emot intresseanmälningar för examensarbeten, praktik eller projekt inom områden som riktar sig mot de frågor vi jobbar med. Vi strävar efter att ta emot minst 2 studenter per år i mån av tid och plats.

För att lämna din intresseanmälan fyller du i formuläret nedan. För dig som ska skriva masteruppsats vill vi ha din anmälan senast vecka 42 medan kandidatuppsatser bör vara oss tillhanda vecka 3. Återkoppling sker inom fyra veckor från detta.

För dig som är intresserad av att utföra praktik så ber vi dig specificera längd och period under rubriken ”Beskrivning av uppsatsidé/syfte med praktiken”. Även här vill vi ha in anmälan i god tid, helst 8 veckor innan kursstart.

Formulär för intresseanmälan

Typ av uppsats * (obligatorisk)
Typ av uppsatsKontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/planuppsats