Startsida Umeå kommun

Prata plats

Prata plats, ett projekt där det övergripande syftet har varit att hitta nya former för att på ett så inkluderande sätt som möjligt prata/föra dialog om Umeås utveckling. Stora delar av Prata plats har ingått i det större projektet NIMBY vs Tillväxt (NIMBY står här för ”Not In My BackYard”), som finansierats av Tillväxtverket.

Projektet har tagit fram material och metoder som gör det enklare att "prata plats". Att berätta varför Umeå växer, hur det är tänkt och vilka möjligheter det skapar för oss som bor här.

Mobilanpassad 3D-karta

Ett av verktygen som projektet arbetatr med är en mobilanpassning av 3D-kartan. Under hösten 2018 och våren 2019 testades ett antal projekt i den nya mobilanpassade kartan.

Projektet har nu avslutats men den mobilanpassade 3D-kartan med dialogfunktioner kommer att fortsätta utvecklas och användas vid olika stadsbyggnadsprojekt. Vi som arbetat i projektet hoppas och tror att fler Umeåbor nu kan och vill vara med och prata plats!

Du kan klicka på länkarna nedan för att se hur projekten som var en del i Prata plats tog sig ut i den mobila 3D-kartan.

Älgoxen – detaljplaneprojekt i ett granskningsskede

Tegs centrum – översiktsplaneprojekt, utskick av enkät samt enkät på öppna förskolan

Stöcke – detaljplaneprojekt i ett samrådsskede

Väst-Teg – detaljplaneprojekt i ett samrådsskede

Rosendalsparken - parkprojekt i ett inledande dialogskede

Kontakt

Elisabeth Lind
projektledare
090-16 16 02
070-2428142 elisabeth.lind@umea.se

Niklas Forsgren
kommunikatör
090-16 13 24
070-266 18 86
niklas.forsgren@umea.se

Logo tillväxtverket

Sidan har granskats 2019-06-12

Sidans kortadress: www.umea.se/prataplats