Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning handlägger bostadsanpassningsärenden. Den som har funktionshinder kan få bidrag till att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för nödvändiga åtgärder, i och i anslutning till bostaden. Åtgärderna ska ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av funktionshinder som kräver en anpassning i bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, epilepsi, begåvningshandikapp med flera.

För anpassning av hyres- eller bostadsrättlägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget ska användas till nödvändiga åtgärder som till exempel ombyggnader i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, dörrautomatik, ramper etc.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus