Startsida Umeå kommun

Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, GIS/GIT. Vi är också kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteri ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inkl lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Aktuellt
Kontakt

Lantmäteri
090-16 13 00 (expedition)
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten
090-16 13 28 (expedition)
lantmaterimyndigheten@umea.se

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–11.45 och 13.15–16.00

Besöksadress

Stadshuset
Skolgatan 31 A

Mer information

Kartor och geografisk information

Fastigheter och lantmäteri

Kvalitetsdeklaration, Lantmäteri (pdf)

Kvalitetsdeklaration, Lantmäterimyndigheten (pdf)

Sidan har granskats 2020-02-28

Sidans kortadress: www.umea.se/lantmateri