Startsida Umeå kommun

E-service i Umeå kommun

Umeå kommuns e-servicestrategi är framtagen för att underlätta och öka förändringstakten i utvecklingen av e-service för att vara till bäst nytta för invånare, företag, samarbetspartners, anställda och politiker samt för att minska kostnader.

Vision

Den som använder kommunens e-service får sitt ärende löst via första kontakten och påverkas inte av hur kommunen organiserat sig i processen som ska leverera nytta.

Mål

Umeå kommuns mål är att lösa ärendet/behovet fullständigt vid första kontakten med minsta möjliga ansträngning för den som väljer att använda e-servicen.

  • Frågor ska bli och upplevas bli besvarade vid första kontakten
  • Ärenden blir lösta med minsta möjliga ansträngning för användaren
  • Kontakten ger en positiv upplevelse med ett professionellt och fötroendeingivande bemötande
  • E-servicen upplevs enkel och berikande för alla, genom att innehållet är anpassat till användarens behov, unika situation, person och teknik
  • Alla delar följer de gemensamma grafiska riktlinjerna för e-service för att upplevas professionell och enhetlig
  • Det är en säker kanal, avseende både effektivitet, personlig integritet och rättssäkerhet.
Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring kommunens e-servicestrategi, kontakta:

Jenny Conradsson
e-servicestrateg
Digitalisering och verksamhetsutveckling
jenny.conradsson@umea.se
090-16 11 25
070-573 11 43

Mer information

E-servicestrategi

Umeå kommuns e-servicestrategi

IT-strategi
Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Tjänsteutveckling

Tjänsteutveckling i Umeå kommun