Startsida Umeå kommun
Meny

Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter: Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstab och Stadsarkiv. Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Kontakt
Johan Gammelgård, administrations- och innovationsdirektör

Johan Gammelgård
administrations- och innovationsdirektör
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus