Startsida Umeå kommun

Valnämndens kansli

Valnämndens kansli servar valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt andra val som riksdagen beslutar om.

Namn

Funktion

Telefon

Mejl

Marie Sandström

valnämndens sekreterare

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Tordleif Hansson

valansvarig

090-16 12 49

tordleif.hansson@umea.se

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus