Startsida Umeå kommun

Stadsarkiv

Stadsarkivets två huvuduppgifter är att

  • ansvara för Umeå kommuns arkiv- och dokumenthantering och ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter, bolag och stiftelser
  • vara Umeå kommuns centrala arkivdepå för protokoll, socialtjänstakter, skolbetyg, husritningar med flera kommunala handlingar.

Stadsarkivet ska se till att kommunen följer arkivlagen och arkivförordningen. Kommunens centrala hjälpmedel för hantering av dokument kallas dokument­hanteringsplaner. Dessa utarbetas av respektive kommunal verksamhet i samarbete med Stadsarkivet.

Stadsarkivet förvarar, tillgängliggör och tillhandahåller det material som finns i vårt centrala arkiv på Umestan. Stadsarkivet har också viss utställningsverksamhet och tar emot studiebesök enligt önskemål.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus