Startsida Umeå kommun

Processtöd

I projektet processtöd ska kunskap byggas upp för framtida beslut om inriktning, förutsättningar och former för processtödsverksamhet i Umeå kommun. Projektets mål är att utarbeta förslag till och rekommendation för utformning av Umeå kommuns framtida processtöd i syfte att kunna säkra kvalitet, effektivitet och värdeskapande invånare i Umeå.

Delprojektet startade i augusti 2015. Fokus i projektet är omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.