Startsida Umeå kommun

Kommunikatörer

Kommunikationsavdelningen omfattar kommunikatörer som främst arbetar strategiskt på övergripande nivå.

Förvaltningarna har själva kommunikatörer som stöd i sitt eget kommunikationsarbete.
Det finns också kommunikatörer för gymnasieskolor, en del andra verksamheter och kommunala bolag.

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer sorterade efter verksamhet.

Du kan också mejla till kommunikation@umea.se
eller ringa kommunens växel 090-16 10 00.

Kommunikationsavdelningen

Jan Bergman
Bibbi Nilsson
Håkan Göransson
Mattias Mitz
Robert Rösth
Ulrika Björn

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

jan.bergman@umea.se

090-16 12 59
070-320 25 00

Bibbi Nilsson

kommunikationsstrateg

bibbi.nilsson@umea.se

090-16 12 41
070-697 12 41

Håkan Göransson

kommunikatör

hakan.goransson@umea.se

090-16 12 46
070-248 16 12

Mattias Mitz

presskommunikatör

mattias.mitz@umea.se

090-16 30 41

Robert Rösth

webbredaktör

robert.rosth@umea.se

090-16 12 62
070-530 92 62

Ulrika Björn

webmaster

ulrika.bjorn@umea.se

090-16 12 47
070-336 12 47


Fritid, kultur, näringsliv, brandförsvar

Elisabeth Husing
Emma Skog
Maria Hedberg
Jenny Brandtholm
Jenny Vinsa
Nils Håkansson
Sara Stenberg

Namn

Verksamhet

Mejl

Telefon

Elisabeth Husing

Kultur, Umeåregionens brandförsvar

elisabeth.husing@umea.se

073-270 31 52
(endast sms)

Emma Skog

Kulturskolan

emma.skog@umea.se

090-16 21 48 

Maria Hedberg
(föräldraledig)

Kvinnohistoriskt museum

maria.hedberg@umea.se

090-16 33 62
070-390 11 78

Jenny Brantholm

Fritid

jenny.brantholm@umea.se

090-16 11 24
070-456 34 35

Jenny Vinsa

Väven

jenny.vinsa@umea.se

090-16 34 31
070-330 35 07

Nils Håkansson

Näringsliv

nils.hakansson@umea.se

076-777 35 36

Sara Stenberg

Fritid

sara.stenberg@umea.se

090-16 12 33
072-244 24 70

Samhällsbyggnad

Elisabeth Lind
Ingela Hjulfors Berg
Jennie Vennberg
Maria Wetterlöv
Niklas Forsgren

Namn

Verksamhet

Mejl

Telefon

Elisabeth Lind

Prata plats, projekt

elisabeth.lind@umea.se

070-242 81 42

Ingela Hjulfors Berg

Miljö- och hälsoskydd, Sharing City Umeå

ingela.hjulfors.berg@umea.se

070-314 59 26 

Jennie Vennberg

Klimatneutrala städer 2030

jennie.vennberg@umea.se

070-552 66 72

Maria Wetterlöv

Tomtebo strand

maria.wetterlov@umea.se

090-16 23 12
070-980 11 04

Niklas Forsgren

Övergripande planering, Mark och exploatering, Plan och bygg

niklas.forsgren@umea.se

090-16 13 24
070-266 18 86

Stöd och omsorg, äldreomsorg

Ann Vidmark
Camilla Söderlund
Maria Hedin

Namn

 Verksamhet

Mejl

Telefon

Ann Vidmark

Familjehemscentrum

ann.vidmark@umea.se

090-16 12 50
072-235 63 35

Camilla Söderlund  

Äldreomsorg

camilla.soderlund@umea.se

090-16 26 96
070-688 12 88

Maria Hedin

Stöd och omsorg

maria.hedin@umea.se

090-16 30 79
070-227 81 87

 

Teknik och fastighet

Britta Strömgren
Camilla Ullström
Tina Jonsson
Britta Strömgren

Namn

Verksamhet

Mejl

Telefon

Britta Strömgren

Gator och parker

britta.stromgren@umea.se

090-16 23 91
070-661 24 64

Camilla Ullström

IT

camilla.ullstrom@umea.se

090-16 11 48
070-587 16 16

Tina Jonsson
(föräldraledig)

Fastighet

tina.jonsson@umea.se

090-16 13 09
072-531 48 95

Eva-Maria Diehl

Fastighet

eva-maria.diehl@umea.se

090-16 24 98
070-655 30 33


Utbildning

Andreas Moberg
Gabrielle Hultdin
Peter Lundgren

Namn

Verksamhet

Mejl

Telefon

Andreas Moberg      

Gymnasieskola

andreas.moberg@umea.se

090-16 12 34
070-633 28 22

Gabrielle Hultdin

För- och grundskola

gabrielle.hultdin@umea.se

090-16 12 50

070-345 12 33

Peter Lundgren

Arbetsmarknad, integration,
vuxenutbildning

peter.lundgren@umea.se

090-16 41 28
070-555 27 71


Kommunala bolag

Kommunikatör i kommunala bolag: kontakta respektive bolag

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-30

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikatorer