Startsida Umeå kommun

Vindeln och Robertsfors räddningskårer

Här hittar du information som gäller specifikt räddningskårerna i Vindeln och Robertsfors som ingår i Umeåregionens brandförsvar och svarar mot

brand -och räddningsnämnden. Lars Tapani, brandchef i Umeå, är räddningschef för Umeåregionens brandförsvar.

Blanketter

Blanketterna fylls i och lämnas i Umeå kommuns blankettbank.

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Ansökan om egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning

Taxor

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxor för Umeå brandförsvar