Startsida Umeå kommun

Anmäla patientskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Umeå kommun har avtal med Svenska Kommun Försäkrings AB.

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Kontakt

Sören Holmgren
chef, säkerhetsenheten
Umeåregionens brandförsvar
090-16 23 19
soren.holmgren@umea.se

Mer information

Här finns blankett för skadeanmälan

Skicka blanketten till:

Umeå kommun
säkerhetssamordnare
901 84 Umeå

Läs mer på www.skfab.se