Startsida Umeå kommun

Överklaga beslut

Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Beslutet kan överklagas. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

En  förnyad bedömning

Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd till äldrenämnden alternativt individ- och familjenämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga individ- och familjenämndens) beslut.

Överklagan är kostnadsfri.

Kontakt

Socialtjänsten
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.