Startsida Umeå kommun

Teknik och fastighet

Teknik och fastighet levererar väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter.

Organisation

Teknik och fastighet har verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice.

Organisation 2019, Teknik och fastighet

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Teknik och fastighet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
teknikochfastighet@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Karin Isaksson

Karin Isaksson
teknik- och fastighetschef

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus