Startsida Umeå kommun

Personal, Fastighet

Fastighet består av fyra huvudområden: Bygg- och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift och Teknisk planering och administration.

Karin Isaksson
teknisk chef/chef för Fastighet
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Bygg- och fastighetsteknik

Ansvarar för byggande och strategisk teknikutveckling. Spetskompetens inom processen för byggproduktion, miljö och säkerhet.

David Tornberg
chef, Bygg- och fastighetsteknik
090-16 23 14
david.tornberg@umea.se

Fastighetsförvaltning

Företräder kommunen som fastighetsägare och hyresvärd.

Christina Lundgren
chef, Fastighetsförvaltning
090-16 23 43
christina.lundgren@umea.se

Fastighetsdrift

Ansvarar för drift, skötsel och tillsyn samt energiåtgärder i kommunens fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i tre olika distrikt.

Christer Wiklund
tillförordnad chef, Fastighetsdrift
090-16 12 95
christer.wiklund@umea.se

Teknisk planering och administration

Ansvarar för resursplanering och administration av kommunens fastigheter samt hyresadministration.

Christer Wiklund
chef, Teknisk planering och administration
090-16 12 95
christer.wiklund@umea.se

Kontakt

Kontakta Fastighets personal:
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se

Besöksadress

Stadshusområdet
Skolgatan 31 A
Södra flygeln

Felanmälan

Anmäl fel på kommunens fastigheter via felanmalanfastighet.umea.se eller 090-16 23 42 (dygnet runt).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus