Startsida Umeå kommun

Personal, Fastighet

Fastighet består av fyra huvudområden: Bygg- och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift och Teknisk planering och administration.

Chef för Fastighet är:

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Bygg- och fastighetsteknik

Ansvarar för byggande och strategisk teknikutveckling. Spetskompetens inom processen för byggproduktion, miljö och säkerhet.

Chef för Bygg- och fastighetsteknik är:

David Tornberg
090-16 23 14
david.tornberg@umea.se

Fastighetsförvaltning

Företräder kommunen som fastighetsägare och hyresvärd.

Chef för Fastighetsförvaltning är:

Christina Lundgren
090-16 23 43
christina.lundgren@umea.se

Fastighetsdrift

Ansvarar för drift, skötsel och tillsyn samt energiåtgärder i kommunens fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i tre olika distrikt.

Chef för Fastighetsdrift är:

Rickard Salomonsson
090-16 23 44
rickard.salomonsson@umea.se

Teknisk planering och administration

Ansvarar för resursplanering och administration av kommunens fastigheter samt hyresadministration.

Chef för Teknisk planering och administration är:

Christer Viklund
090-16 12 95
christer.viklund@umea.se

Kontakt

Kontakta Fastighets personal:
090-16 10 00 (växel)fastighet@umea.se

Besöksadress
Stadshusområdet
Skolgatan 31
Södra flygeln

Felanmälan
Anmäl fel på kommunens fastigheter via felanmalanfastighet.umea.se eller 090-16 23 42 (dygnet runt)