Startsida Umeå kommun
Bild på landsväg

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är en process inom Gator och parker. Verksamheten leds politiskt av tekniska nämnden. Tillståndsenheten för färdtjänst fullgör kommunens uppgift enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Tillståndsenheten i Umeå ansvarar för besluten i hela kommunen.

Läs mer om färdtjänst

Kontakt

Tillståndsenhet för färdtjänst
fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Telia texttelefon: 901 60

Telefontider

 

Måndag–torsdag, klockan 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Mer information

Lokal kollektivtrafik:
www.tabussen.nu

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus