Startsida Umeå kommun

Personal, färdtjänst

Namn

Titel

Mejl

Telefon

Karin Isaksson

teknisk chef

karin.isaksson@umea.se

090-16 14 39

070-332 25 32

Annika Kjellsson Lind

chef för myndighetsutövning,

administration och GIS

annika.lind.3@umea.se

090-16 13 71

Agneta Eklund

färdtjänstkonsulent

fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Elisabeth Öberg

färdtjänstkonsulent

fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Frida Herbeck

färdtjänstkonsulent

fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Greta Adamsson

färdtjänstkonsulent

fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Åsa Larsson

färdtjänstkonsulent

fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

  

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus