Startsida Umeå kommun

Verksamhetsservice

Verksamhetsservice uppdrag är att förvalta alla konferenslokaler på stadshusområdet, Idun och Gimonäs industriområde.

Verksamhetsservice ansvarar för
  • Översten konferensdel
  • Ryttmästaren, konferenscenter
  • support och tillsyn av mötesrum på stadshusområdet, Idun och Gimonäs industriområde.
Kontakt

Birgitta Persson Ståhl
verksamhetschef
Städ- och verksamhetsservice
090-16 23 93
070-360 17 66
birgitta.stahl@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-09

Sidans kortadress: www.umea.se/verksamhetsservice