Startsida Umeå kommun

Personal på Restaurang Översten

Gunnel Thorén

Gunnel Thorén
enhetschef
Verksamhetsservice
090-16 23 13
070-660 11 17
gunnel.thoren@umea.se

Kenneth Norberg
Veronica Stenmark
Roohangiz Davari
Lisa Halläng
Matilda Nordén Fällman
Aso Salaiy
Caroline Thorén

Namn

Funktion

Kenneth Norberg

kock

Veronika Stenmark

kock

Roohangiz Davari

kock

Lisa Halläng

måltidsbiträde

Matilda Nordén Fällman

måltidsbiträde

Aso Salaiy

måltidsbiträde

Caroline Thorén

måltidsbiträde

Kontakt

Restaurang Översten
Stadshusområdet
(infart från Hovrättsgatan)
090-16 14 10
oversten@umea.se