Startsida Umeå kommun
Meny

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration och nationella minoriteter i Umeå kommun.

Verksamheten bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Målsättning

Verksamheten möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Är även en självklar samarbets­part för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensför­sörjning.

Kontakt

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
viva@umea.se

Besöksadress:

Sveagatan 8

Receptionens öppettider:

Vardagar 08.00–16.00
Lunchstängt 11.30–13.00

Postadress:

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson:

Helén Andersson, verksamhetschef
090-16 10 65
helen.andersson@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-15

Sidans kortadress: www.umea.se/viva