Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Enheten ansvarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, invandrade samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Vi ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasie­ungdomar.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten, Region Västerbotten och den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har mer information om arbetsmarknadspolitiska program

Kontakt

Eva Edwards
enhetschef – Stöd till arbete
090-16 49 52
eva.edwards@umea.se

Göran Lindström
enhetschef – Arenor för prövning
070-255 71 07
goran.lindstrom@umea.se

Ola Lundberg
enhetschef – Tidiga insatser
070-334 14 11
ola.lundberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus