Startsida Umeå kommun
Handskakning

Arbetsmarknad – våra avdelningar

Arbetsmarknad arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Region Västerbotten, socialtjänst och kommunal vuxenutbildning, för att på bästa sätt ge alla deltagare goda förutsättningar för att nå egen försörjning. Deltagare som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Enheten samordnar och genomför arbetsträning, praktik, rehabilitering, yrkes­utbildning, eller annan anpassad insats som kan erbjudas på någon av enhetens ungefär tolv yrkesinriktade avdelningar. Oavsett vilka individuella förutsättningar som deltagaren har, så utformas en insats i samråd där planering, samordning, uppföljning och utvärdering är förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål.

Miljöarbetet

Verksamheten bedriver ett strategiskt miljöarbete där råvaror och energi tas till vara på ett så effektivt sätt som möjligt. Återbruk, återanvändning, minimal deponi och ett effektivt energinyttjande är ledord som genomsyrar hela verksamheten.

Kontakt

Göran Lindström
enhetschef – Arenor för prövning
070-255 71 07
goran.lindstrom@umea.se

Ola Lundberg
enhetschef – Tidiga insatser
070-334 14 11
ola.lundberg@umea.se

Öppettider

Måndag–torsdag 08.00–16.00

Fredag 08.00–15.00

I receptionen svarar vi på dina frågor direkt eller hjälper till att lotsa dig vidare till rätt person.

Arbetsmarknad
Tegelbruksvägen 7
907 42 Umeå

Telefon: 090-16 49 00
Fax: 090-71 94 80

Länk

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus