Startsida Umeå kommun

Lokalvård

Lokalvården betyder så mycket. Den skapar bra arbetsmiljö och ökar trivseln för all personal. Vår uppgift är skötsel och vård av de egna lokalerna. Vi sköter även lokalvård åt några av verksamheter. Arbetet sköts både manuellt och med maskiner.

En praktikplats här innebär erfarenhet inom lokalvård som exempelvis moppteknik, maskinkörning, samarbete, läsa städinstruktioner m.m.

Personalen kan genomgå en grundläggande lärlingsutbildning hos oss; Lärling lokalvård och service 400 poäng. Som bekräftelse på utbildningen får medarbetaren ett intyg och betyg, som speglar innehållet.

Kontakt

Waijna Hansson, arbetsledare
070-349 14 52
waijna.hansson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus