Startsida Umeå kommun

Växtkraft – en arbetslivsinriktad verksamhet

Arbete utifrån teman i relation till personlig utveckling och arbetslivskunskap.

Individuell planering med mål och delmål. Samtliga teman innehåller arbete i grupp, enskilt arbete, föreläsningar och individuella samtal.

Genom att delta i verksamheten ges du möjlighet att komma närmare arbetsträning, praktik, arbete/studier och egen försörjning.

Vårt erbjudande

• Arbete utifrån teman i relation till personlig utveckling och arbetslivskunskap.
• Holistiskt och salutogent arbetssätt.
• Individuella samtal.
• Individuell planering med mål och delmål.
• Gruppbaserad verksamhet och eget arbete.
• Möjlighet till stegvis utslussning i Tegelbruksvägens arbetsmiljöer. Ansvarig aktör finns med som kontaktperson och vid avstämningar.
• Aktualisering sker via ansvarig aktör till beredningsgruppen.


Kontakt

Eleonor Johansson
arbetsledare
070-670 00 34
eleonor.johansson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus