Startsida Umeå kommun

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi och innebär att minoriteter har rättigheter som Umeå kommun har skyldighet att erbjuda. Lagen ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och förvaltningsområdet för finska, som innebär att de minoriteterna har även ett förstärkt skydd.

Lagen innebär att Umeå kommun

  • informerar minoriteterna om lagen
  • ger inflytande och samråder med representanter för minoriteterna
  • skyddar och främjar minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller till väsentlig del  på finska och samiska vid efterfrågan, även på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuder förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska och samiska vid efterfrågan.     
Kontakt

Carina Lindberg
enhetschef
carina.lindberg@umea.se

090-16 10 00 (vx)

Besöksadress
Sveagatan 8

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus