Startsida Umeå kommun

För- och grundskola

Organisation och ledning

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor samordnade i fem geografiska skolområden. Rektorer ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område. Kontaktuppgifter till alla skolledare finns under "Kontakt".

Karta, geografisk indelning av skolområden

Klicka på bilden för att se en större karta.

Sidan har granskats 2019-02-04

Sidans kortadress: www.umea.se/forochgrundskola/organisation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.