Startsida Umeå kommun

För- och grundskola

Organisation och ledning

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor samordnade i fem geografiska skolområden. Rektorer ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område.

Karta, geografisk indelning av skolområden

Klicka på bilden för större storlek.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-28

Sidans kortadress: www.umea.se/forochgrundskola/organisation