Startsida Umeå kommun

För- och grundskola

Organisation och ledning

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor samordnade i fem geografiska skolområden. Rektorer ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område. Kontaktuppgifter till alla skolledare finns under "Kontakt".

Karta, geografisk indelning av skolområden

Undersidor

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/forochgrundskola/organisation