Startsida Umeå kommun

Kompetenscentrum för språk och kommunikation

På Kompetenscentrum för språk och kommunikation arbetar två logopeder, en speciallärare och en specialpedagog för att hjälpa grundskoleelevens hemskola att se över undervisning, stödinsatser och organisation för att öka elevers förutsättningar för delaktighet.

De skolor som behöver pedagogiskt stöd i arbetet med tal, språk och kommunikation kan genom rektor ansöka om stöd av ett kompetenscentrum. Den övergripande verksamheten arbetar för kommunala skolor och ska främja ett inkluderande arbetssätt med syfte att göra lärmiljön språkligt och kommunikativt tillgänglig för barn och elever i språklig sårbarhet.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef
erik.aden@umea.se