Startsida Umeå kommun

Område Centrum/Norr

Erik Nordahl

Erik Nordahl

För- och grundskolechef för område Centrum/Norr:

Erik Nordahl
090-16 52 84
070-256 23 53
erik.nordahl@umea.se

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra.

Förkortningen "F" innebär förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Haga

Malin Larsson

Malin Larsson

Henrik Theorin

Henrik Theorin

Max Bohman

Max Bohman

Lisa Laestander Flod

Lisa L Flod

Katarina Marthin

Katarina Marthin

Erik Ådén

Bild saknas

Solveig Häggkvist

Solveig Häggqvist

M Häggström

Marielle Häggström

Bild saknas

Bild saknas

K Markström

Bild saknas

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Hagaskolan
Bitr. rektor Åk F-3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

073-033 01 77

Åk 4-6

Henrik Theorin

henrik.theorin@umea.se

070-344 84 73

Bitr. rektor Åk 7-9

Max Bohman

max.bohman@umea.se

090-16 26 20
070-318 08 13

Grundsärskolan

Lisa Laestander Flod

lisa.laestander.flod@umea.se

070-615 12 57

Bitr. rektor

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

090-16 26 89
070-885 13 01

Kompetenscentrum språk och

kommunikation, Hörselverksamheten

Erik Åden

erik.aden@umea.se


Sandalidens skola
F–3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

090-16 20 80
073-033 01 77

Haga
Förskola

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

090-16 26 89
070-885 13 01

Tallkotten
Förskola

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

070-885 13 01

Reveljen
Allergiförskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

070-319 16 17

Sandbacken
Förskola 

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Stengärdan
Förskola

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Sanda
Förskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

090-16 20 37
070-319 16 17

Byar i skolområdet
Hissjö skola
F–6-skola, fritids

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

090-16 28 96 072-542 83 11

Förskolan Pluto Hissjö

Katarina Markström

katarina.markstrom.2@umea.se

072-542 83 11

Familjedaghem Hissjö

Katarina Markström

katarina.markstrom.2@umea.se

072-542 83 11

Rödåsel skola
F–5-skola, fritids

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35

070-391 58 82

Familjedaghem Rödåsel

Katarina Markström

katarina.markstrom.2@umea.se

070-391 58 82

Flurkmarks skola
F-6 skola

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Flurkmarks förskola
Förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

070-391 58 82

 

Haga, administration

Elisabet Jakobsson

Elisabet Jakobsson

Lars Abrahamsson

Lars Abrahamsson

Lena Johansson

Lena Johansson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Hagaskolan Ekonomi, Skolskjuts

Elisabet Jakobsson

elisabet.jakobsson@umea.se

090-16 12 92

Hagaskolan Elevregistrerare

Lars Abrahamsson

lars.abrahamsson@umea.se

090-16 26 14

Hagaskolan Reception Sjukanmälan elev

Lena Johansson

lena.c.johansson@umea.se

090-16 26 83

 

Sävar

Malin Tornberg Panzare

Malin Tornberg Panzare

Henrik Bolin

Henrik Bolin

Anna-Karin Sjölander

Anna-Karin Sjölander

Maria Lustig

Maria Lustig

Marie Viklund

Marie Viklund

Curt Söderström

Curt Söderström

Helene Östlund

Helene Östlund

Magnus Lidström

Mona Falk

Mona Falk

Pegah Lotfian

Pegah Lotfian

Åke Hermansson

Åke Hermansson

Område, skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Sävar
Sävar skola
Åk F-3, fritidshem

Malin Tornberg Panzare, bitr.rektor

malin.tornberg.panzare@umea.se

070-699 22 68

Åk 4-9

Henrik Bolin

henrik.bolin@umea.se

090-16 40 51


Anna-Karin Sjölander, bitr.rektor

annakarin.sjolander@umea.se

072-536 12 52

Gungan

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Solen

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Granbacken

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27
070-570 27 75

Slöjdaren

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27 070-570 27 75

Täfteå
Täfteå skola

F-6, Fritidshem

Curt Södderström

curt.soderstrom@umea.se

090-16 59 36
070-550 75 78

Marinan

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Fyren

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Bullmark
Bullmarks skola

F-6, Fritidshem

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

090-16 28 96 072-542 83 11


Mona Falkman, bitr. rektor

mona.falkman@umea.se

072-542 83 11

Kringlan

Förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15

Bodbyn
Myrstacken

Förskola + fritids

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15

Botsmark
Botsmark skola

Förskoleklass, Fritidshem

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Botsmark förskola

Pegah Lotfian

pegah.lotfian@umea.se

090-16 43 15

072-450 76 15


Sävar, administration

Heléne Isaksson

Heléne Isaksson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Placeringsassistent och Skolskjutshandläggare Sävar, Täfteå, Bullmark, Bodbyn och Botsmark

Heléne Isaksson

helene.isaksson@umea.se

090-16 40 16
070-212 59 82

Sävar, Täfteå, Bullmark och Botsmark. Elev­registrerare. Borttappade/trasiga busskort.
Fakturor. Nära stöd.

Erica Hörnelid

erica.hornelid@umea.se

090-16 40 73

Nära stöd till rektor och förskolechefer. Inköp, elevregistrering mm.

Malin Forss

malin.forss@umea.se

090-16 40 17


Centrala Östra

Karolina Hörstedt

Karolina Hörstedt

Marie Karling

Marie Karling

Jennifer Hedström

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Östermalmsskolan

F-6

Karolina Hörstedt

karolina.horstedt@umea.se

090-16 19 52
073-030 50 73

Förskolan Mården

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Laxen

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Uven

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Östermalm

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Kompetenscentrum för flerspråkighet

modersmålsundervisning, studiehandledning

Rochelle Waghorn

rochelle.waghorn@umea.se

070-265 16 13


Centrala Östra, administration

Lars Näslund

Lars Näslund

Mona Falkman
Karin Ledin
Peter Hjelm

Peter Hjelm

Veronica Sjödin

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Östermalm

Lars Näslund

lars.naslund@umea.se

090-16 32 59,
070-563 64 00

Koordinator, Kompetenscentrum för flerspråkighet

Agneta Sundberg

agneta.a.sundberg@umea.se

090-16 27 21

Utvecklingsledare, administratör Kompetenscentrum för flerspråkighet

Karin Ledin

karin.ledin@umea.se

090-16 26 29
070-257 58 92

Verksamhetsutvecklare för fjärrundervisning
Kompetenscentrum för flerspråkighet

Peter Hjelm

peter.hjelm@umea.se

090-16 26 08
070-644 05 97

Koordinator, Kompetenscentrum för flerspråkighet

Veronica Sjödin

veronica.sjodin@umea.se

090-16 27 17

070-950 47 35