Startsida Umeå kommun

Område Centrum/Norr

Erik Nordahl

E Nordahl

För- och grundskolechef för område Centrum/Norr:

Erik Nordahl
090-16 52 84
070-256 23 53
erik.nordahl@umea.se

I område Centrum/Norr ingår enheter inom Haga, Sävar och Centrala Östra. Förkortningen "F" innebär förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

 

Haga, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Hagaskolan
Åk F-3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

073-033 01 77

Åk 4-6

Henrik Theorin

henrik.theorin@umea.se

070-344 84 73

Åk 7-9

tf Henrik Theorin

henrik.theorin@umea.se

070-344 84 73

Grundsärskolan

Lisa Laestander Flod

lisa.laestander.flod@umea.se

070-615 12 57

Sandalidens skola
F–3, fritids

Malin Larsson

malin.larsson@umea.se

090-16 20 80
073-033 01 77

Haga
Förskola

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

090-16 26 89
070-885 13 01

Tallkotten
Förskola

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

090-16 20 08

070-585 19 87

Reveljen
Allergiförskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

070-319 16 17

Sandbacken
Förskola 

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Stengärdan
Förskola

Marielle Häggström

marielle.haggstrom@umea.se

070-585 19 87

Sanda
Förskola

Solveig Häggkvist

solveig.haggkvist@umea.se

090-16 20 37
070-319 16 17

Byar i skolområdet
Hissjö skola
F–6-skola, fritids

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

090-16 28 96 072-542 83 11

Förskolan Pluto Hissjö

Katarina Marthin

katarina.marthin@umea.se

070-885 13 01

Familjedaghem Hissjö

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Rödåsel skola
F–5-skola, fritids

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35

070-391 58 82

Familjedaghem Rödåsel

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Flurkmarks skola
F-6 skola

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Flurkmarks förskola
Förskola

Maria Lustig


maria.lustig@umea.se

070-344 84 71

 

Haga, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Hagaskolan skolskjuts, ekonomi

Elisabet Jakobsson

elisabet.jakobsson@umea.se

090-16 12 92

Hagaskolan elevregistrerare

Lars Abrahamsson

lars.abrahamsson@umea.se

090-16 26 14

Hagaskolan reception

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@umea.se

090-16 26 83


Sävar, ledning

Område, skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Sävar
Sävar skola
Åk F-3, fritidshem

Henrik Bolin

henrik.bolin@umea.se

090-16 40 51

Åk 4-9

Henrik Bolin

henrik.bolin@umea.se

090-16 40 51

Åk 7-9

Anna-Karin Sjölander

annakarin.sjolander@umea.se

072-536 12 52

Gungan

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Solen

Förskola

Maria Lustig

maria.lustig@umea.se

090-16 40 02
070-344 84 71

Granbacken

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27
070-570 27 75

Slöjdaren

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 59 27 070-570 27 75

Täfteå
Täfteå skola

F-6, Fritidshem

Curt Söderström

curt.soderstrom@umea.se

090-16 59 36
070-550 75 78

Marinan

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Fyren

Förskola

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 27 69
073-094 24 64

Bullmark
Bullmarks skola

F-6, Fritidshem

Magnus Lidström

magnus.lidstrom@umea.se

072-542 83 11

Kringlan

Förskola

Marie Viklund

marie.e.wiklund@umea.se

090-16 43 15

070-570 27 75

Bodbyn
Myrstacken

Förskola + fritids

Helene Östlund

helene.ostlund@umea.se

090-16 43 15

073-094 24 64

Botsmark
Botsmark skola

Förskoleklass, Fritidshem

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 50 35
070-391 58 82

Botsmark förskola

Åke Hermansson

ake.hermansson@umea.se

090-16 43 15

070-391 58 82


Sävar, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Placeringsassistent och skolskjutshandläggare Sävar, Täfteå, Bullmark, Bodbyn och Botsmark

Heléne Isaksson

helene.isaksson@umea.se

090-16 40 16
070-212 59 82

Rektorsstöd åk 7-9 och Täfteå

Maria Olofsson


maria.olofsson@umea.se

090-16 40 68

Rektorsstöd åk F-6 och Bullmark

Malin Forss

malin.forss@umea.se

090-16 40 17

070-622 02 08


Centrala Östra, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Östermalmsskolan

F-6

Karolina Hörstedt

karolina.horstedt@umea.se

090-16 19 52
073-030 50 73

Förskolan Rosendal

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Uven

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02

Förskolan Östermalm

Maria Andersson

maria.c.andersson@umea.se

070-294 62 02


Centrala Östra, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Östermalm

Lars Näslund

lars.naslund@umea.se

090-16 32 59,
070-563 64 00

Utvecklingsledare, administratör Kompetenscentrum för flerspråkighet

Karin Ledin

karin.ledin@umea.se

090-16 26 29
070-257 58 92

Koordinator Kompetenscentrum för flerspråkighet

Veronica Sjödin

veronica.sjodin@umea.se

090-16 27 17

070-950 47 35


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus