Startsida Umeå kommun

Område Nord

Lena Sundh

K S Vilhelmsson

För- och grundskolechef för område Nord:

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
090-16 28 28
070-375 10 82
katarina.vilhelmsson@umea.se

I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.


Ersboda, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Ersdungens skola

F-6

Jonas Eriksson

jonas.eriksson@umea.se

090-16 46 06
070-271 33 53

Ersängsskolan

F-6

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

Ersängsskolan
7-9, resursklasser Delta

Eva-Marie Huss

ewa-marie.huss@umea.se

090-16 44 05
072-235 44 05

Ersängsskolan

träningsskolan

Tomas Forslund

tomas.forslund@umea.se

090-16 44 82
070-346 46 18

Östra Ersbodaskolan
F-6

Malin Karlsson

malin.karlsson@umea.se

090-16 44 44
070-764 88 11

Ersmarks skola

F-5

Eva Björk

eva.bjork@umea.se

090-16 45 85
070-624 33 68

Ersdungen

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18070-326 72 18

Ersmark

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Karet

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Mjölken

förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Måttet

förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18070-326 72 18

Pilbacken

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Smöret

förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Tvillingen

förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Familjedaghem i Ersbodaområdet

familjedaghem

Brittmarie Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Ersboda, administration

Funktion

Namn

Telefon

Ersängsskolan: Nära stöd Rektor, skolskjutshandläggare,
elevregistrering, fakturor, lokaladministratör

Kajsa Asplund

070-996 23 93

Ersdungen: Nära stöd Rektor, elevregistrering, fakturor

Agneta Sundberg

090-165681

Östra Ersbodaskolan: Nära stöd Rektor, elevregistrering, fakturor

Kristina Majlöv

090-165673‌Marie, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Berghemsskolan

F-6

Markus Thuresson Strömberg

markus.stromberg@umea.se


090-16 27 31
070-996 23 31

Bräntbergsskolan

7-9 DE (AST)

Robert Lindberg

robert.lindberg@umea.se

090- 16 56 16
070-339 55 62

Bräntbergsskolan
7-9 ABC, biträdande rektor

Helena Sundqvist

helena.sundqvist@umea.se

090-16 56 14
070-950 76 61

Mariebergsskolan

F-6

Robert Lindberg

robert.lindberg@umea.se

090- 16 56 16
070-339 55 62

Mariebergsskolan
bitr rektor

Catharina Brandén

catharina.branden@umea.se

090-16 56 34
070-855 30 99

Mariehemsskolan

F-6

Anna Naréus Vahlberg

anna.nareus.vahlberg@umea.se

090-16 56 24
073-045 65 24

Berghems förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Ejderdunet

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Glaciären

förskola

Eva Burlin

eva.burlin@umea.se

090-16 56 68

Nordstjärnan

förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Mariehem

förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Snöflingan
förskola, samisk avdelning Hublluo

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Morgonstjärnan

förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Familjedaghem på Mariehem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Aftonstjärnan

nattöppen verksamhet

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Vikariepool
förskola

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 56 16
070-600 24 33


Marie, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Berghemsskolan, förskolor: Nära stöd Rektor, elevregistrering, fakturor 

Viktoria Huhtasaari

viktoria.huhtasaari@umea.se

090-16 20 63
070-751 09 76

Bräntbergsskolan: Nära stöd Rektor, vikariehantering, skolskjuts, busskort

Doreen Andersson

doreen.andersson@umea.se

090-16 56 00

Bräntbergsskolan: Nära stöd Rektor, elevregistrering

Annika Kindblad

annika.kindblad@umea.se

090-16 56 72

Mariehemsskolan: Nära stöd Rektor, vikariehantering, fakturor

Karin Vestergren

karin.vestergren@umea.se

090-16 56 04

Mariebergsskolan: Nära stöd Rektor, elevregistrering, vikariehantering, fakturor, lokaladministratör

Ann-Kristin Ek

ann-kristin.ek@umea.se

090-16 56 74
073-600 54 54