Startsida Umeå kommun

Område Nord

Lena Sundh

K S Vilhelmsson

För- och grundskolechef för område Nord:

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
090-16 28 28
070-375 10 82
katarina.vilhelmsson@umea.se

I område Nord ingår enheter inom Ersboda och Marie. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

Ersboda, ledning

Kontaktuppgifter till Ersboda ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon              

Ersdungens skola F-6

Jonas Eriksson

jonas.eriksson@umea.se

090-16 46 06
070-271 33 53

Ersängsskolan F-6

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

Ersängsskolan 7-9, resursklasser Delta

Eva-Marie Huss

ewa-marie.huss@umea.se

090-16 44 05
072-235 44 05

Ersängsskolan träningsskolan

Lisa Ekman

lisa.ekman@umea.se

073-023 93 95

Östra Ersbodaskolan F-5

Veronica Söderlund Pettersson

veronica.soderlund@umea.se

090-16 44 30
070-324 94 70

Östra Ersbodaskolan

Anna Nareus Vahlberg

anna.nareus.vahlberg@umea.se

070-950 02 43

Ersmarks skola F-5

Eva Björk

eva.bjork@umea.se

090-16 45 85
070-624 33 68

Ersdungen förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18
070-326 72 18

Ersmark förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Karet förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Mjölken förskola

Charlotta Strandberg Jäger

charlotta.jager@umea.se

090-16 45 46
070-299 39 01

Måttet förskola

Lennart Olofsson

lennart.ke.olofsson@umea.se

090-16 46 18
070-326 72 18

Pilbacken förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Smöret förskola

Åsa Hernell

asa.hernell@umea.se

090-16 45 49
070-666 45 49

Tvillingen förskola

Charlotte Nyberg

charlotte.nyberg@umea.se

090-16 46 24
070-611 23 30

Familjedaghem i Ersbodaområdet familjedaghem

Brittmarie Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53


Ersboda, administration

‌Kontaktuppgifter till Ersboda administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Ersängsskolan: rektorsstöd, skolskjutshandläggare, elevregistrering, fakturor

Anna Bring

anna.bring@umea.se

090-16 44 01

070-996 23 93

Ersdungen och Östra Ersbodaskolan: rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Agneta Sundberg

agneta.a.sundberg@umea.se

090-16 56 81
070-950 39 82

 

Marie, ledning

Kontaktuppgifter till Marieområdets ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Berghemsskolan F-6

Markus Thuresson Strömberg

markus.stromberg@umea.se


090-16 27 31
070-996 23 31

Bräntbergsskolan 7-9 inkl AST-verksamheten

Helena Sundqvist

helena.sundqvist@umea.se

090-16 56 14
070-950 76 61

Mariebergsskolan F-6

Robert Lindberg

robert.lindberg@umea.se

090- 16 56 16
070-339 55 62

Mariebergsskolan 

Catharina Brandén

catharina.branden@umea.se

090-16 56 34
070-855 30 99

Mariehemsskolan F-6

Malin Tornberg Pantzare

malin.tornberg.pantzare@umea.se

090-16 56 24
070-650 13 90

Berghems förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Ejderdunet förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Glaciären förskola

Eva Burlin

eva.burlin@umea.se

090-16 56 68

Nordstjärnan förskola

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Mariehem förskola

Ida Lundmark

ida.lundmark@umea.se

090-16 55 77
070-276 09 39

Snöflingan förskola, samisk avdelning Hublluo

Malin Elfving

malin.elfving@umea.se

090-16 55 59
072-560 12 14

Morgonstjärnan förskola

Anna Fyrgård Johansson

anna.fyrgard@umea.se

090-16 20 48
070-525 90 09

Familjedaghem på Mariehem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Aftonstjärnan nattöppen verksamhet

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Vikariepool förskola

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 56 16
070-600 24 33


Marie, administration

Kontakt med Marieområdets administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon             

Berghemsskolan, förskolor: rektorsstöd, elevregistrering, fakturor 

Viktoria Huhtasaari

viktoria.huhtasaari@umea.se

090-16 20 63
070-751 09 76

Bräntbergsskolan och Mariehemsskolan: rektorsstöd,  skolskjuts

Doreen Andersson

doreen.andersson@umea.se

090-16 56 00

Bräntbergsskolan och Mariehemsskolan: rektorsstöd, elevregistrering

Annika Kindblad

annika.kindblad@umea.se

090-16 56 72

Mariebergsskolan: rektorsstöd, elevregistrering, vikariehantering, fakturor, lokaladministratör

Ann-Kristin Ek

ann-kristin.ek@umea.se

090-16 56 74
073-600 54 54


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus