Startsida Umeå kommun

Område Öst

Tf För- och Grundskolechef

Jan-Olof Niska
090-16 12 16
073-06 10 776 
jan.niska@umea.se

I område Öst ingår enheter inom Holmsund-Obbola, Ålidhem och Tomtebo. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

Holmsund-Obbola, ledning

Område, skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Obbola
Obbola skola

F-3

Malin Hernqvist

malin.hernqvist@umea.se

090-16 31 91
070-980 81 77 

åk 4-9

Andreas Stoltz

andreas.stoltz@umea.se

090-16 47 11
070-661 47 11

Hallbacken

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 01

076-140 81 10

Karusellen

förskola

Anders Nylander

anders.nylander@umea.se

090-16 31 01

076-140 81 10

Holmsund
Storsjöskolan

åk 4-6

Lina Gullbrand

lina.gullbrand@umea.se

090-16 35 21
070-850 73 99

Storsjöskolan åk 7-9

Micael Bergström

micael.bergstrom@umea.se

090-16 31 67
070-329 70 82

Skärgårdsskolan

åk 1-3

Henrik Arctaedius

henrik.arctaedius@umea.se

070-542 48 62

Skärgårdsskolan

Förskoleklass, fritidshem

Håkan Tranbeck

hakan.tranbeck@umea.se

070-265 33 58

Hörnan

förskola

Johanna Karlsson

johanna.a.karlsson@umea.se

070-348 31 01

Sandvik

förskola

Anna Stålnacke

anna.stalnacke@umea.se

090-16 31 86
070-546 64 68

Solbacken

förskola

Johanna Karlsson

johanna.a.karlsson@umea.se

090-16 35 92
070-348 31 01

Storsjö

förskola

Gunnar Sterne

gunnar.sterne@umea.se

090-16 54 60
070-649 91 20


Holmsund-Obbola, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Obbola skola: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Linda Sten

linda.sten@umea.se

090-16 35 24

Förskolor: Rektorsstöd

Sonja Fällman

sonja.fallman@umea.se

090-16 31 41

Storsjöskolan: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Katrine Åberg

katrin.aberg@umea.se

090-16 31 42

070-800 01 59

Skärgårdsskolan, förskolor: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Lilian Koskinen Norberg

lilian.koskinen.norberg@umea.se

070-327 93 86


Umeå centrum, ledning

Skola, verksamhet

Rektor

Mejl

Telefon

Maja Beskowskolan 7-9

Magnus Josefsson

magnus.josefsson@umea.se

070-622 21 15

 

Ålidhem, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Carlshöjdsskolan F-9

Marielle Morefält

marielle.morefalt@umea.se

090-16 47 70
070-650 15 68

Carlshöjdsskolan 1-9

Lennart Täljeblad

lennart.taljeblad@umea.se

090-16 47 84
070-611 04 46

Förskoleklass och fritids

Kerstin Rautio Chronqvist

kerstin.rautio.chronqvist@umea.se

090-16 25 18

Innertavle skola

F-5

Jan-Olof Niska

jan.niska@umea.se

090-16 49 22
073-061 07 76

Sofiehemsskolan

F-5

Bengt Olander

bengt.olander@umea.se

090-16 28 14
070-510 28 14

Södra Ålidhemsskolan

F-5, fritidshem

Anna Rönnlund

anna.ronnlund@umea.se

090-16 20 65 076-144 18 96

6-9, Rh-klass

Annacarin Gritzner

annacarin.gritzner@umea.se

090-16 47 10,
070-319 47 10

Brännan

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Dungen

förskola

Monia Svensson

monia.svensson@umea.se

070-611 25 20

Grönstenen

förskola

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Lundagård

förskola

Erika Eriksson

erika.eriksson@umea.se

090-16 48 60
070-560 04 06

Stengången

förskola, familjedaghem

Sandra Morén

sandra.moren@umea.se

090-16 48 70
070-650 15 34

Tanden

förskola

Monia Svensson

monia.svensson@umea.se

070-611 25 20

Tränset

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Växthuset

förskola

Monia Svensson

monia.svensson@umea.se

070-611 25 20

Familjedaghem Innertavle

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Familjedaghem Ålidhem, Sofiehem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53Ålidhem, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Ålidhemskolan: Rektorsstöd, elevregistrering

Ida Forsgren

ida.forsgren@umea.se

090-16 48 00

Ålidhemsskolan: Rektorsstöd, skolskjuts, inköp, fakturor, lokaladministratör


Ann-Kristin Nylund


ann-kristin.nylund@umea.se

090-16 47 07

Förskolor: Rektorsstöd

Sanna Nilsson

sanna.nilsson@umea.se

090-16 53 85

Carlshöjdsskolan: Rektorsstöd, elevregistrering, vikariehantering, skolskjuts, fakturor

Jennie Söderlund

jennie.soderlund.2@umea.se

090-16 48 40


Tomtebo, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Sjöfruskolan
åk 1-6

Jan Grönlund

jan.gronlund@umea.se

090-16 58 05
070-667 11 47

Sjöfruskolan

Förskoleklass, fritids

Helena Löfgren

helena.lofgren@umea.se

090-16 35 63

Sjöfruskolan (lokaliserad till Norra Ålidhem)

åk 7-9

Eva Eklund

eva.eklund@umea.se

090-16 28 02
070-334 53 27

Tomtebogårds skola

F-3

Erica Bengtsson

erica.bengtsson@umea.se

090 16 57 65
070-334 53 57

Bergatrollet

förskola

Roger Andersson

roger.andersson@umea.se

090-16 54 60
070-251 57 77

Blåkulla

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Kompassen

förskola

Linda Nordgren

linda.nordgren@umea.se

090-16 32 30
070-650 15 29

Stråken

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Skattelden

förskola

Carola Nilsson

carola.nilsson@umea.se

090-16 32 30
070-611 30 04

Tomtebogårds förskola

Roger Andersson

roger.andersson@umea.se

090-16 58 30
070-251 57 77


Tomtebo, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Sjöfruskolan: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Theresa Eriksson

theresa.eriksson@umea.se

090-16 58 00

Förskolorna Kompassen och Stråken: Rektorsstöd

Sanna Nilsson

sanna.nilsson@umea.se

090-16 53 85

Tomtebogård skola och förskola, förskolorna Bergatrollet, Skattelden och Blåkulla: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Anna Stålnacke

anna.stalnacke.2@umea.se

090-16 58 31


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus