Startsida Umeå kommun

Område Syd

P Eklund

P Eklund

För- och grundskolechef för område Syd

Pelle Eklund
090-165908
070-601 86 55
per.eklund@umea.se

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

Teg, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Böleängsskolan

F-6

Oskar Fredriksson

oskar.fredriksson@umea.se

090-16 52 80
070-625 52 84

Böleängsskolan

Gunilla Berggren Löfbom

gunilla.lofbom@umea.se

090-16 52 80, 070-950 64 95

Stöcke skola

F-6

Ulrika Hällman

ulrika.hallman@umea.se

090-16 28 10, 070-696 2810

Stöcksjö skola

F-6

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Tegs centralskola

rektor

Charlotte Skarin

charlotte.skarin@umea.se

090-16 53 09
070-567 05 66

bitr rektor

Malin Sandström

malin.sandstrom.2@umea.se

090-16 53 01

Östtegs skola

F-6

Christer Nordmark

christer.nordmark@umea.se


090-16 51 51
072-733 35 15

Böle
förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

070- 202 20 11

Fröhuset

förskola

Linda Johansson

linda.johansson.4@umea.se

090-16 20 68
070-243 64 11

Linjalen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Målaren

förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

090-16 52 82
070-202 20 11

Rymden

förskola

Eva Eriksson

eva.eriksson.2@umea.se

070-625 80 04

Stöcke

förskola

Linda Johansson

linda.johansson.4@umea.se

090-16 20 68
070-243 64 11

Stöcksjö

förskola

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Ängsgården

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Plommonet
förskola

Eva Eriksson

eva.eriksson.2@umea.se

070-625 80 04


Teg, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Tegs centralskola: elevreg, fakturor

Eva-Marie Liljeström Brodin

eva-marie.liljestrom@umea.se

090-16 10 38

Tegs centralskola: skolskjuts, hemsida

Sofia Tegström

sofia.tegstrom@umea.se

090-16 53 00

Östtegs skola, Stöcke skola: skolskjuts, fakturor. Stöcksjö skola: skolskjuts.

Mona-Lisa Peth Olofsson

mona-lisa.peth@umea.se

090-16 30 02
070-645 30 02

Böleängsskolan, Stöcksjö skola: fakturor

Åsa Bergström

asa.bergstrom@umea.se

090-16 52 70

IT-pedagog för skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Röbäck, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Linblommans skola

rektor

Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

bitr rektor

Alex Örtegren

alex.ortegren@umea.se

070-950 46 16

Linneaskolan

1-9

Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

Röbäcks skola

F-6

Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

070-260 70 34

Kasamarks skola

rektor

Maria Järf

mariahelena.jarf@umea.se

090-16 49 90
076-138 27 99

bitr rektor

Alex Örtegren

alex.ortegren@umea.se

070-950 46 16

Kragen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Luvan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46

Svidjan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Yttersjö

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

070-341 47 46

Familjedaghem på Röbäck

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Familjedaghem Yttersjö med byar

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53


Röbäck, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Elevregistrering, fakturor

Carola Ingelsson

carola.ingelsson@umea.se

090-16 59 14

Elevregistrering, skolskjuts, fakturor

Lena Hellgren

lena.a.hellgren@umea.se

090-16 59 06

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Hörnefors och Sörmjöle, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Hörnefors centralskola
F-6 och fritidshemmet

Johanna Svensson

johanna.svensson@umea.se

0930-291 71
070-699 00 51

Hörnefors centralskola
7-9

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

0930-291 81
070-624 41 05

Sörmjöle skola

F-6, fritids

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

Korallen
förskola

Linda Johansson

linda.johansson.4@umea.se

090-16 20 68
070-243 64 11

Eriksdal

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Paletten

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Sandgärdan

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Hörnefors

familjedaghem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Hörnefors och Sörmjöle administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Hörnefors centralskola

Lena Vähä

lena.vaha@umea.se

0930-291 65
070-388 58 77

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Undersidor