Startsida Umeå kommun

Område Syd

P Eklund

P Eklund

 

För- och grundskolechef för område Syd

Pelle Eklund
090-165908
070-601 86 55
per.eklund@umea.se

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Hörnefors och Sörmjöle.

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Teg

Oskar Fredriksson

O Fredriksson

Gunilla Löfbom

G Löfbom

Ulrika Hällman

U Hällman

Katarina Lundkvist

K Lundkvist

Charlotte Skarin

C Skarin

Helena B Åström

H Björnwall

Christer Nordmark

C Nordmark

Anna Tjäderborn

A Tjäderborn

Myrtle Nestander

M Nestander

J Lindhagen

J Lindhagen

Eva Eriksson

E Eriksson

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Böleängsskolan

F-6

Oskar Fredriksson

oskar.fredriksson@umea.se

090-16 52 80
070-625 52 84

Böleängsskolan

Gunilla Berggren Löfbom

gunilla.lofbom@umea.se

090-16 52 80, 070-950 64 95

Stöcke skola

F-6

Ulrika Hällman

ulrika.hallman@umea.se

090-16 28 10, 070-696 2810

Stöcksjö skola

F-6

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Tegs centralskola

7-9 AL, B och D, undervisning för nyanlända

Charlotte Skarin

charlotte.skarin@umea.se

090-16 53 09
070-567 05 66

7-9 A och C, undervisning för nyanlända

Helena Björnwall Åström

helena.bjornwall@umea.se

090-16 53 01
070-643 42 90

Östtegs skola

F-6

Christer Nordmark

christer.nordmark@umea.se


090-16 51 51
072-733 35 15

Böle
förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

070- 202 20 11

Fröhuset

förskola

Myrtle Nestander

myrtle.nestander@mea.se

090-16 20 68 
090-16 20 68

070-566 59 38

Linjalen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Passaren

förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

090-16 52 82
070-202 20 11

Pennan

förskola

Anna Tjäderborn

anna.tjaderborn@umea.se

090-16 52 81
070-202 20 11

Rymden

förskola

Eva Eriksson

eva.eriksson.2@umea.se

070-625 80 04

Stöcke

förskola

Ulrika Hällman

ulrika.hallman@umea.se

090-16 28 10 070-696 28 10

Stöcksjö

förskola

Katarina Lundkvist

katarina.lundkvist@umea.se

090-16 27 90
070-363 72 40

Ängsgården

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Teg, administration

Eva-Marie Liljeström Brodin

E-M Liljeström

Sofia Tegström

S Tegström

Mona-Lisa Peth

M-L Peth

Åsa Bergström

Å Bergström

Heléne Ericsson

H Ericsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Tegs centralskola: elevreg, fakturor

Eva-Marie Liljeström Brodin

eva-marie.liljestrom@umea.se

090-16 10 38

Tegs centralskola: skolskjuts, hemsida

Sofia Tegström

sofia.tegstrom@umea.se

090-16 53 00

Östtegs skola, Stöcke skola: skolskjuts, fakturor. Stöcksjö skola: skolskjuts.

Mona-Lisa Peth Olofsson

mona-lisa.peth@umea.se

090-16 30 02
070-645 30 02

Böleängsskolan, Stöcksjö skola: fakturor

Åsa Bergström

asa.bergstrom@umea.se

090-16 52 70

IT-pedagog för skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65

 

Röbäck

E Jonsson

Alf Nilsson

A Nilsson

M Järf

Jenny Lindhagen

J Lindhagen

Christina Fredriksson

C Fredriksson

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Linblommans skola

Förskoleklass och fritids

Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

070-260 70 34

Linneaskolan

1-9

Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

Röbäcks skola

F-6

Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

070-260 70 34

Kasamarks skola

F-6

Maria Järf

mariahelena.jarf@umea.se

090-16 49 90
076-138 27 99

Kragen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Luvan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46

Svidjan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Yttersjö

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

070-341 47 46

Familjedaghem på Röbäck

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Familjedaghem Yttersjö med byar

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46


Röbäck, administration

Carola Ingelsson

C Ingelsson

Lena Hellgren

L Hellgren

Heléne Ericsson

H Ericsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Elevregistrering, fakturor

Carola Ingelsson

carola.ingelsson@umea.se

090-16 59 14

Elevregistrering, skolskjuts, fakturor

Lena Hellgren

lena.a.hellgren@umea.se

090-16 59 06

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65

 

Hörnefors och Sörmjöle

Johanna Svensson

J Svensson

Karin Thysell

K Thysell

Jenny Lund

J Lund

Myrtle Nestander

M Nestander

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Hörnefors centralskola
F-6 och fritidshemmet

Johanna Svensson

johanna.svensson@umea.se

0930-291 71
070-699 00 51

Hörnefors centralskola
7-9

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

0930-291 81
070-624 41 05

Sörmjöle skola

F-6

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

fritidshemmet Måsen

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

Eriksdal

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Paletten

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Sandgärdan

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Korallen

förskola

Myrtle Nestander

myrtle.nestander@umea.se

070- 566 59 38

Hörnefors

familjedaghem

Myrtle Nestander

myrtle.nestander@umea.se

070- 566 59 38

Hörnefors och Sörmjöle, administration

Lena Vähä

L Vähä

Heléne Ericsson

H Ericsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Skoladministratör Hörnefors centralskola

Lena Vähä

lena.vaha@umea.se

0930-291 65
070-388 58 77

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65