Startsida Umeå kommun

Område Syd

P Eklund

P Eklund

För- och grundskolechef för område Syd

Pelle Eklund
090-165908
070-601 86 55
per.eklund@umea.se

I område Syd ingår enheter inom Teg, Röbäck, Kasamark, Hörnefors och Sörmjöle. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9 enheter eller 6–9 enheter.

Teg, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Tegs C: Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor

Eva-Marie Liljeström Brodin

eva-marie.liljestrom@umea.se

090-16 10 38

Tegs C: Rektorsstöd, skolskjuts

Sofia Tegström

sofia.tegstrom@umea.se

090-16 53 00

072-539 43 47

Östtegs skola, Stöcke skola: Rektorsstöd, fakturor.

Mona-Lisa Peth Olofsson

mona-lisa.peth@umea.se

090-16 30 02
070-645 30 02

Böleängsskolan: Rektorsstöd, Stöcksjö skola: fakturor

Åsa Bergström

asa.bergstrom@umea.se

090-16 52 70

IT-pedagog för skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Röbäck, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Linblommans skola


Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

Linblomman skola

Alex Örtegren

alex.ortegren@umea.se

070-950 46 16

Linneaskolan


Alf Nilsson

alf.nilsson@umea.se

090-16 59 09
070-595 59 09

Röbäcks skola


Erika Jonsson

erika.jonsson@umea.se

090-16 59 38
070-260 70 34

Kasamark skola


Maria Järf

mariahelena.jarf@umea.se

090-16 49 90
076-138 27 99

Kasamark skola


Alex Örtegren

alex.ortegren@umea.se

070-950 46 16

Kragen

förskola

Jenny Lindhagen

jenny.lindhagen@umea.se

070-355 02 36

Luvan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070-341 47 46

Svidjan

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

090-16 57 75
070- 341 47 46

Yttersjö

förskola

Christina Fredriksson

christina.fredriksson@umea.se

070-341 47 46

Familjedaghem på Röbäck

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53

Familjedaghem Yttersjö med byar

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53


Röbäck, administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon, mobil

Rektorsstöd, elevregistrering, fakturor, vikariehantering

Carola Ingelsson

carola.ingelsson@umea.se

090-16 59 14

070-365 59 14

Rektorsstöd, elevregistrering, skolskjuts, fakturor

Lena Hellgren

lena.a.hellgren@umea.se

090-16 59 06

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Hörnefors och Sörmjöle, ledning

Skola, verksamhet

Rektor, biträdande rektor

Mejl

Telefon

Hörnefors centralskola
F-6 och fritids

Johanna Svensson

johanna.svensson@umea.se

0930-291 71
070-699 00 51

Hörnefors centralskola
7-9

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

0930-291 81
070-624 41 05

Sörmjöle skola

F-6, fritids

Karin Thysell

karin.thysell@umea.se

090-16 28 20
070-624 41 05

Korallen
förskola

Linda Johansson

linda.johansson.4@umea.se

090-16 20 68
070-243 64 11

Eriksdal

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Paletten

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Sandgärdan

förskola

Jenny Lund

jenny.lund@umea.se

0930-291 31
070-208 14 21

Hörnefors

familjedaghem

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34
070-950 76 53


Hörnefors och Sörmjöle administration

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Rektorsstöd, elevregistrering, vikariehantering,
fakturor

Lena Vähä

lena.vaha@umea.se

0930-291 65
070-388 58 77

Skolskjuts, busskort

Sofia Tegström

sofia.tegstrom@umea.se

072-539 43 47

IT-pedagog för hela skolområdet

Heléne Ericsson

helene.ericsson@umea.se

070-611 61 65


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus