Startsida Umeå kommun

Område Väst

Christina Jonsson

Christina Jonsson

För- och grundskolechef för område Väst:

Christina (Kicki) Jonsson
090-16 50 68
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se


I område Väst ingår enheter inom Grubbe, Centrala västra och Västra. 

Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, förutom på 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Elisabeth Jonsson

Elisabeth Jonsson

Helena Oscarsson

Helena Oscarsson

Bild saknas

Bild saknas

Bild saknas

Anneli Lundberg

Anneli Lundberg

Lena Höök

Lena Höök

Bild saknas

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Backens skola

F-6, fritids, Umeå Musikklasser

Elisabeth Jonsson

elisabeth.a.jonsson@umea.se

090-16 50 55
070-695 01 98

Familjedaghem Centrum/Rödäng

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Grisbacka skola
F-6, fritids

Martin Svedberg

martin.svedberg@umea.se

090-16 26 50
070-611 38 33

Grubbeskolan

2, 7-9, nyanlända

Marcus Eskelind

marcus.eskelind@umea.se

090-16 26 61
070-238 68 03

Gitarren

förskola

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Kornetten

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 54 54
070-394 42 13

Kungsgården

förskola

Ingalill Bring

ingalill.bring@umea.se

090-16 50 89

Linnean

förskola

Lena Höök

lena.hook@umea.se

090-16 19 66
070-394 42 13

Prosten

förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 49
090-16 50 55
070-880 19 28

Rödängsskolan

skola F-3

Anneli Lundberg

anneli.lundberg@umea.se

090-16 20 67
070-341 72 03

Tavelsjö skola

familjedaghem, förskola, skola F-6

Vakant


090-16 27 50


Helena Oscarsson

Helena Oscarsson

Bild saknas

Bild saknas

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Förskolan Hedlunda

Helena Oscarsson

helena.oscarsson@umea.se

070-632 44 55

Förskolan Klumpen

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Hedlundaskolan

F-6, undervisning för nyanlända

Elisabeth Rinnau-Stenman

elisabeth.rinnau.stenman@umea.se

090-16 50 75

070-688 70 10

Smeden förskola

Eva Eriksson Viksten

eva.eriksson.v@umea.se

090-16 26 11
070-291 22 60

Åsa Grundström

Å Grundström

Bild saknas

Karin S Östman

K Östman

Bild saknas

Bild saknas

Bild saknas

Skola, verksamhet

Rektor, enhetschef

Mejl

Telefon

Brännlands skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

Missionären

förskola

Martin Svedberg

martin.svedberg@umea.se

090-16 26 51

070-611 38 33

Sörfors förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Sörfors skola

F-5

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80

070-611 27 47

Västangårds förskola

Carina Persson

carina.persson@umea.se

090-16 50 65

Västangårds skola

6-9

Anders Öhlund

anders.ohlund@umea.se

090-16 50 69
070-699 24 64

F-5

Patrik Sandström

patrik.s.sandstrom@umea.se

090-16 28 76
070-315 38 84

Överboda förskola

Karin Strandberg Östman

karin.ostman@umea.se

070-693 61 19

Överboda skola

Åsa Grundström

asa.grundstrom@umea.se

090-16 49 80
070-611 27 47

Administration

Ulrika Hellström

Ulrika Hellström

Helena Nilsson

Helena Nilsson

Bild saknas

Monika Nyberg

Monika Nyberg

Kristina Karlsson

Kristina Karlsson

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Grubbeskolan: Elevreg, betyg, Skola24, nära stöd, vikarier

Ulrika Hellström

ulrika.hellstrom@umea.se

090-16 25 56

Grubbeskolan: Ekonomiadm,  lokaladministratör, nära stöd, elevreg, betyg.

Backens skola: Nära stöd

Helena Nilsson

helena.nilsson@umea.se

090-16 26 23

Grisbackaskolan: Nära stöd, elevreg, skolskjuts, fakturor

Hedlundaskolan: Elevreg, skolskjuts, fakturor, nära stöd för- och grundskolechef

Christina Wincent

christina.wincent@umea.se

090-16 26 67

Västangårds skola: Ledningsstöd, elevreg, betyg, beställningar, fakturor

Monika Nyberg

monika.nyberg@umea.se

090-16 51 91

Västangårds skola: Ledningsstöd, personaladm, vikarier, bussbiljetter, skolskjutsar

Kristina Karlsson

kristina.karlsson@umea.se

090-16 51 90