Startsida Umeå kommun

Personal och stödfunktioner, Utbildningskontoret

Personal som arbetar för skolnämnderna

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Ann-Christine Gradin

A-C

Niclas Wallmark

Nicklas

Lena Höök Gustavsson

Christopher

Lena

Katarina

Pelle Eklund

Pelle

Christina Kicki Jonsson

Kicki

Erik Nordahl

Erik

Daniel

Lena Höök Gustavsson

Lena

Maria Runarsdotter

Maria

Ylva Rune

Ylva

Annica Nordenqvist

Åsa

Ledningsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin

ann-christine.gradin@umea.se

090-16 12 85

Bitr. utbildningsdirektör gymnasieskola/VIVA

Nicklas Wallmark

nicklas.wallmark@umea.se

070-616 25 16

Bitr. utbildningsdirektör grundskola

Christopher Granberg

christopher.granberg@umea.se

090-16 47 01

Bitr. utbildningsdirektör förskola

Lena Sundh

lena.sundh@umea.se

090-16 44 07

För- och grundskolechef område Nord (Ersboda, Marie). 

Katarina Stillesjö Vilhelmsson

katarina.vilhelmsson@umea.se

090-16 28 28

För- och grundskolechef område Syd (Teg, Röbäck, Hörnefors)

Pelle Eklund

per.eklund@umea.se

090-16 59 08

För- och grundskolechef område Väst (Grubbe, Västra, Centrala västra)

Christina Jonsson

kicki.jonsson@umea.se

090-16 50 68

För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra)

Erik Nordahl

erik.nordahl@umea.se

090-16 52 84

För- och grundskolechef område Öst (Holmsund, Obbola, Tomtebo, Ålidhem)

Daniel Nordgren

daniel.nordgren@umea.se

090-16 12 16

Ekonomichef

Lena Höök Gustavsson

lena.hookgustafsson@umea.se

090-16 35 84

Kanslichef

Maria Runarsdotter

maria.runarsdotter@umea.se

090-16 12 64

Utvecklingschef

Ylva Rune

ylva.rune@umea.se

090-16 30 07

Personalchef

Åsa Bergström

asa.bergstrom.2@umea.se

090-16 11 76


Maria Runarsdotter

Maria

Kjell Högström

Kjell

Helene Hopfgarten

Helene

Lena Lindberg

Lena

Annica Nordenqvist

Nicole

Michael Lindgren

Michael

Therese Forsberg

Therese

Annica Nordenqvist

Administrationsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Kanslichef

Maria Runarsdotter

maria.runarsdotter@umea.se

090-16 12 64

Nämndssekreterare, skolskjutsfrågor

Kjell Högström

kjell.hogstrom@umea.se

090-16 26 60

Diarium, nämndsadministratör

Helene Hopfgarten

helene.hopfgarten@umea.se

090-16 12 79

Diarium, fakturahantering, nämnds­admi­ni­stratör, skolskjuts särskola. Inter­kom­munala ersättningar elever i andra kommuner.

Lena Lindberg

lena.lindberg@umea.se

090-16 17 06

Administration

Nicole Damen

nicole.damen@umea.se

090-16 12 20

Lokalplanering och inventarier

Michael Lindgren

michael.lindgren.2@umea.se

090-16 12 98

Lokalplanering och inventarier

Therese Forsberg

therese.forsberg@umea.se

090-16 17 24

Lokalplanering och inventarier

Paula Lindh

paula.lindh@umea.se

070-333 70 47


Pian Rosell

Pian

Gunnar Olofsson

Gunnar

Fredrik Strandgren

Fredrik

Pontus Clarin

Pontus

Analys- och utredningsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Förskolestrateg

Pian Rosell

pian.rosell@umea.se

090-16 12 83

Skolstrateg grundskola

Gunnar Olofsson

gunnar.olofsson@umea.se

090-16 17 61

Skolstrateg grundskola

Fredrik Strandgren

fredrik.strandgren@umea.se

090-16 26 20

Skolstrateg gymnasieskola

Pontus Clarin

pontus.clarin@umea.se

090-16 49 41

Ylva Rune

Ylva

Erika

Erika

Pär Sundström

Pär

Therese Vallin

Therese

Anna Cederblad

Anna

Fredrik Ledin

Fredrik

Carina Axroth

Carina

Inger

Inger

Katarina Sjöström

Katarina

Lars Arvidsson

Lars

Helene Isaksson

Helene

Annica Nordenqvist

Viktoria

Jörgen Markström

Jörgen

Sofia Andersson

Sofia

Monica "Musse" Andersson

"Musse"

Utveckling och Kompetens­centrum för digitalt lärande

Namn

Mejl

Telefon

Utvecklingschef

Ylva Rune

ylva.rune@umea.se

090-16 30 07

Enhetschef, Naturskola

Erika Åberg

erika.aberg@umea.se

090-16 50 95

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Pär Sundström

par.sundstrom@umea.se

090-16 12 31

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Therese Vallin

therese.vallin@umea.se

090-16 10 33

Utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet

Anna Cederblad

anna.cederblad@umea.se

090-16 30 95

Statistik och utvärderingar

Fredrik Ledin

fredrik.ledin@umea.se

090-16 17 58

Utvecklingsledare

Carina Axroth

carina.axroth@umea.se

070-560 80 52

Utvecklingsledare särskola

Inger Edström Dahlgren

inger.dahlgren@umea.se

090-16 12 81

Utvecklingsledare

Katarina Sjöström

katarina.sjostrom.2@umea.se

090-16 17 17

Systemadministratör Procapita, Skola24 & Novaschem

Lars Arvidsson

lars.arvidsson@umea.se

090-16 24 18

Systemadministratör Procapita, samordn placeringsassistenter

Heléne Isaksson

helene.isaksson@umea.se

090-16 40 16

Systemförvaltare Procapita, statistik

Viktoria Ersson

viktoria.ersson@umea.se

090-16 12 82

Utvecklingsledare IT

Jörgen Markström

jorgen.markstrom@umea.se

090-16 12 77

Verksamhetsutvecklare

Sofia Andersson

sofia.andersson@umea.se

090-16 12 87

Enhetschef, Idéan

Monika "Musse" Andersson

monika.andersson@umea.se

090-16 34 41

 

Lena Höök Gustavsson

Lena

Urban

Urban

Margurithe Stenlund

Margurithe

Sofia Westin

Sofia

Peter Säbom

Peter

Katrin Holgersson

Katrin

Monica Bäckström

Monica

Maria Murgren

Maria

Marcus

Marita Andersson

Marita

Annika Hedman

Annika

Lars Skånberg

Lars

Ekonomifunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Ekonomichef

Lena Höök Gustavsson

lena.hookgustafsson@umea.se

090-16 35 84

Controller och personalledare

Urban Blomdahl

urban.blomdahl@umea.se

090-16 12 89

Ekonom

Margurithe Stenlund

margurithe.stenlund@umea.se

090-16 56 75

Ekonom (vik)

Anna Lundberg

anna.lundberg.5@umea.se

090-16 11 83

Ekonom

Peter Säbom

peter.sabom@umea.se

090-16 40 25

Ekonom

Katrin Holgersson

katrin.holgersson@umea.se

090-16 12 78

Ekonom

Monica Bäckström

monica.backstrom@umea.se

090-16 17 93

Ekonom

Maria Murgren

maria.murgren@umea.se

090-16 24 04

Ekonom

Marcus Nordin

marcus.nordin@umea.se

090-16 10 32

Ekonom

Marita Andersson

marita.a.andersson@umea.se

090-16 54 74

Ekonom

Annika Hedman

annika.hedman@umea.se

090-16 59 64

Controller

Lars Skånberg

lars.skanberg@umea.se

090-16 11 09

 

Andreas Moberg

Andreas

Eva-Lena Hörnfeldt

Eva-Lena

Gabrielle

Kommunikationsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Kommunikatör gymnasiet

Andreas Moberg

andreas.moberg@umea.se

090-16 12 34

Kommunikatör för- och grundskola

Eva-Lena Hörnfeldt

evalena.hornfeldt@umea.se

090-16 29 81

Kommunikatör för- och grundskola

Gabrielle Hultdin

gabrielle.hultdin@umea.se

090-16 12 50

Åsa Bergström

Åsa

Gunilla Bäckström
Gunilla Bäckström
Katrin Grafström

Katrin

Personalfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Personalchef

Åsa Bergström

asa.bergstrom.2@umea.se

090-16 11 76

Personalstrateg Personalekonomi/personalstatistik

Malin Degerman

malin.degerman@umea.se

090-16 17 54

Personalstrateg

Annika Hofverberg

annika.hofverberg@umea.se

090-16 10 96

Personalstrateg rekrytering

Katrin Grafström

katrin.grafstrom@umea.se

090-16 12 88

Stöd lönesättning pedaogisk personal

Gunilla Bäckström

gunilla.backstrom@umea.se

090-16 12 97

Tidiga insatser och rehab: Rehabilitering

Personalplanering: Kontaktpersoner på Rekrytering och bemanning

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.