Startsida Umeå kommun

Personal och stödfunktioner, Utbildningskontoret

Personal som arbetar för skolnämnderna

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Ledningsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin

ann-christine.gradin@umea.se

090-16 12 85

Bitr. utbildningsdirektör gymnasieskola/Viva

Nicklas Wallmark

nicklas.wallmark@umea.se

070-616 25 16

Bitr. utbildningsdirektör grundskola

Christopher Granberg

christopher.granberg@umea.se

090-16 47 01

Bitr. utbildningsdirektör förskola

Lena Sundh

lena.sundh@umea.se

090-16 44 07

Områdeschef gymnasiet

Pontus Clarin

pontus.clarin@umea.se

070-397 24 05

För- och grundskolechef område Nord (Ersboda, Marie). 

Katarina Stillesjö Vilhelmsson

katarina.vilhelmsson@umea.se

090-16 28 28

För- och grundskolechef område Syd
(Teg, Röbäck, Hörnefors)

Pelle Eklund

per.eklund@umea.se

090-16 59 08

För- och grundskolechef område Väst (Grubbe, Västra, Centrala västra)

Christina Jonsson

kicki.jonsson@umea.se

090-16 50 68

För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra)

Erik Nordahl

erik.nordahl@umea.se

090-16 52 84

För- och grundskolechef område Öst (Holmsund, Obbola, Tomtebo, Ålidhem)

Daniel Nordgren

daniel.nordgren@umea.se

090-16 12 16

Ekonomichef

Pelle Nilsson

pelle.nilsson@umea.se

090-16 11 12

Kanslichef

Maria Runarsdotter

maria.runarsdotter@umea.se

090-16 12 64

Utvecklingschef

Ylva Rune

ylva.rune@umea.se

090-16 30 07

Personalchef

Åsa Bergström

asa.bergstrom.2@umea.se

090-16 11 76

 

Administrationsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Kanslichef

Maria Runarsdotter

maria.runarsdotter@umea.se

090-16 12 64

Diarium, nämndsadministratör

Helene Hopfgarten

helene.hopfgarten@umea.se

090-16 12 79

Nämndssekreterare, skolskjutsfrågor

Kjell Högström

kjell.hogstrom@umea.se

090-16 26 60

Nämndssekreterare

Katrine Andersson

katrine.andersson@umea.se

090-16 56 69

Administration

Nicole Damen

nicole.damen@umea.se

090-16 12 20

Diarium, fakturahantering, inter­kom­munal ersättning elever i andra kommuner

Renee Halläng Öström

renee.ostromhallang@umea.se

090-16 17 06

Lokalplanering och inventarier

Michael Lindgren

michael.lindgren.2@umea.se

090-16 12 98

Lokalplanering och inventarier

Paula Lindh

paula.lindh@umea.se

070-333 70 47

Lokalplanering och inventarier

Therese Forsberg

therese.forsberg@umea.se

090-16 17 24


Analys- och utredningsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad

Anna Persson

anna.persson.3@umea.se

070-575 02 40

Skolstrateg grundskola

Fredrik Strandgren

fredrik.strandgren@umea.se

090-16 26 20

Skolstrateg grundskola

Gunnar Olofsson

gunnar.olofsson@umea.se

090-16 17 61

Förskolestrateg

Pian Rosell

pian.rosell@umea.se

090-16 12 83

Utvecklingsledare

Sofia Andersson

sofia.andersson@umea.se

090-16 12 87

 

Utveckling och Kompetens­centrum för digitalt lärande

Namn

Mejl

Telefon

Utvecklingschef

Ylva Rune

ylva.rune@umea.se

090-16 30 07

Utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet

Anna Cederblad

anna.cederblad@umea.se

090-16 30 95

Utvecklingsledare

Carina Axroth

carina.axroth@umea.se

070-560 80 52

Verksamhetsutvecklare

Erik Bergvall

erik.bergvall@umea.se

090-16 12 39

Enhetschef, Naturskola

Erika Åberg

erika.aberg@umea.se

090-16 50 95

Statistik och utvärderingar

Fredrik Ledin

fredrik.ledin@umea.se

090-16 17 58

Systemadministratör Procapita

Heléne Isaksson

helene.isaksson@umea.se

090-16 40 16

Utvecklingsledare särskola

Inger Edström Dahlgren

inger.dahlgren@umea.se

090-16 12 81

Utvecklingsledare IT

Jörgen Markström

jorgen.markstrom@umea.se

090-16 12 77

Utvecklingsledare

Katarina Sjöström

katarina.sjostrom.2@umea.se

090-16 17 17

Systemadministratör Procapita, Skola24 & Novaschem

Lars Arvidsson

lars.arvidsson@umea.se

090-16 24 18

Enhetschef, Idéan

Monika "Musse" Andersson

monika.andersson@umea.se

090-16 34 41

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Pär Sundström

par.sundstrom@umea.se

090-16 12 31

Utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola

Therese Vallin

therese.vallin@umea.se

090-16 10 33

Systemförvaltare Procapita, statistik

Viktoria Ersson

viktoria.ersson@umea.se

090-16 12 82

 

Ekonomifunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Ekonomichef

Pelle Nilsson

pelle.nilsson@umea.se

090-16 11 12

Ekonom

Annika Hedman

annika.hedman@umea.se

090-16 59 64

Ekonom

Johan Anundsson

johan.anundsson@umea.se

090-16 56 75

Ekonom

Katrin Holgersson

katrin.holgersson@umea.se

090-16 12 78

Controller

Lars Skånberg

lars.skanberg@umea.se

090-16 11 09

Ekonom

Monica Bäckström

monica.backstrom@umea.se

090-16 17 93

Ekonom

Maria Murgren

maria.murgren@umea.se

090-16 24 04

Ekonom

Marcus Nordin

marcus.nordin@umea.se

090-16 10 32

Ekonom

Marita Andersson

marita.a.andersson@umea.se

090-16 54 74

Ekonom

Peter Säbom

peter.sabom@umea.se

090-16 40 25

Ekonom

Sofia Westin

sofia.westin@umea.se

090-16 17 63


Kommunikationsfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Kommunikatör gymnasieskola

Andreas Moberg

andreas.moberg@umea.se

090-16 12 34

Kommunikatör för- och grundskola

Gabrielle Hultdin

gabrielle.hultdin@umea.se

090-16 12 50

Kommunikatör vuxenutbildning

Peter Lundgren

peter.lundgren@umea.se

090-16 41 28


Personalfunktioner

Namn

Mejl

Telefon

Personalchef

Åsa Bergström

asa.bergstrom.2@umea.se

090-16 11 76

Personalstrateg

Annika Hofverberg

annika.hofverberg@umea.se

090-16 10 96

Stöd lönesättning pedagogisk personal

Gunilla Bäckström

gunilla.backstrom@umea.se

090-16 12 97

Personalstrateg rekrytering

Katrin Grafström

katrin.grafstrom@umea.se

090-16 12 88

Personalstrateg Personalekonomi/personalstatistik

Malin Degerman

malin.degerman@umea.se

090-16 17 54

Tidiga insatser och rehab: Rehabilitering

Personalplanering: Kontaktpersoner på Rekrytering och bemanning


Övriga funktioner

Namn

Mejl

Telefon

Enhetschef personalpool

Nina Robinson

nina.robinson@umea.se

090-16 11 76

Enhetschef pedagogisk omsorg

Brittmari Dannelöv

brittmari.dannelov@umea.se

090-16 19 34

Administrativ chef pedagogiska placeringsenheten

Agneta Sjöstedt

agneta.sjostedt@umea.se

090-16 46 91

Administrativ chef pedagogiska placeringsenheten

Eva-Lotta Markström

eva-lotta.markstrom@umea.se

090-16 66 51