Startsida Umeå kommun

Viva kompetenscentrum

Viva kompetenscentrum ansvarar för studie- och yrkesvägledning för vuxna, flyktingintroduktion/integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor i Umeå kommun. Viva kompetenscentrum bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Viva möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Viva är också en självklar samarbetspart för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensförsörjning.

Kontakt

Viva kompetenscentrum
090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
viva@umea.se

Besöksadress:

Sveagatan 8

Receptionens öppettider:

Vardagar, klockan 08.00–16.00
Lunchstängt, klockan 11.30–13.00

Postadress:

Viva kompetenscentrum
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson:

Helén Andersson, verksamhetschef
090-16 10 65
helen.andersson@umea.se

Sidan har granskats 2019-01-08

Sidans kortadress: www.umea.se/viva

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.