Startsida Umeå kommun

Viva kompetenscentrum

Viva ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration och nationella minoriteter i Umeå kommun.

Viva kompetenscentrum bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Viva möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Viva kompetenscentrum är också en självklar samarbets­part för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensför­sörjning.

Kontakt

Viva kompetenscentrum
090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
viva@umea.se

Besöksadress:

Sveagatan 8

Receptionens öppettider:

Vardagar, klockan 08.00–16.00
Lunchstängt, klockan 11.30–13.00

Postadress:

Viva kompetenscentrum
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson:

Helén Andersson, verksamhetschef
090-16 10 65
helen.andersson@umea.se

Kvalitetsdeklarationer

Sidan har granskats 2019-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/viva