Startsida Umeå kommun

Kommunala aktivitetsansvaret (ungdomsuppföljning)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar 16-19 år, folk­bokförda i Umeå kommun, som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • Hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta.
  • Erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

SKL kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ung­domar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet eller är på väg att avbryta dina gymnasie­studier. Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning, kontakta oss.

Kontakt

aktivitetsansvaret@umea.se

Receptionen på Sveagatan 8, 090-16 41 00