Startsida Umeå kommun

Ungdomstorget

Ungdomstorget är en mötesplats för ungdomar där Umeå kommun, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan och övriga aktörer i riktning mot arbete och utbildning verkar.

Det är allmänt känt att unga människor drabbas särskilt hårt vid konjunktur­nedgångar. Syftet med Ungdomstorget är att ge arbetssökande ungdomar 18–24 år, i vissa fall 16–29 år, en ingång i kontakt med myndigheterna. På ett enkelt sätt får ungdomar det stöd de behöver för att få ett arbete.

Idén om ett ungdomstorg liknar till stora delar Sveriges Kommuner och Lands­tings (SKL) vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om ungdomar med särskilda behov och inte arbetssökande i stort.

Ungdomstorgets verksamhet är möjligt genom det goda samverkansklimat som finns mellan myndigheter i Umeå.

Kontaktperson

Katarina Hansson
utvecklingsledare
070-315 55 14
katarina.hansson@umea.se

Mer information