Startsida Umeå kommun

Viva arbetsmarknad

Enheten ansvarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, invandrade samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Vi ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasie­ungdomar.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten, Västerbottens läns landsting och den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har mer information om arbetsmarknadspolitiska program

Kontakt

Eva Edwards
enhetschef arbetsmarknadskonsulenterna
090-16 49 52
eva.edwards@umea.se

Jonas Lundh
enhetschef arenor externt
070-699 94 27
jonas.lundh@umea.se

Göran Lindström
enhetschef arenor internt
070-255 71 07
goran.lindstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.