Startsida Umeå kommun
Byggavdelningen

Byggavdelningen

Byggavdelningen tillverkar produkter av nytt och återvunnet material. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vad som efterfrågas. Beställare är exempelvis Umeå kommun och ideella föreningar.

En av våra större beställare har varit Mo Ångsåg på Norrbyskär, där vi har byggt en fantasifull och imponerande äventyrsbana bestående av åtta sammanlänkade virkesstabbar. Vi har också hjälpt till med att bygga en kopia av Såghuset i 1:3 skala.

Vi tar även på oss uppdrag med vad som kallas selektiv rivning. Det innebär att byggnaderna demonteras "bräda för bräda" och sorteras för återanvändning eller deponi. Vi har mångårig erfarenhet av rivning efter den principen. Arbets­uppgifterna kan variera beroende på efterfrågan, men bostadshus, garage, förråd, ladugårdar hör inte till ovanligheterna. Vi river byggnader mellan 10 och 100 kvadratmeter, med en höjd på max cirka 10 meter, ungefär två våningar med vind. I arbetet ingår även ställningsbyggnad och viss asbestsanering.

Rivningsmaterialet återanvänds i vår produktion av till exempel friggebodar, lekstugor, arbetsbaracker och en del säljs via vår butik.

Vi samarbeter även med Fritid. Vi reparerar och bygger nya bryggor. Vi bygger också förråd och hjälper till med spångning av leder, både åt Fritid samt Gator och parker.

Kontakt

Hans Lindahl, arbetsledare
070-341 67 78
hans.lindahl@umea.se