Startsida Umeå kommun
Café bistro

Café Bistro

Vår caféverksamhet finns på Dragonskolan och Tegelbruks­vägen.

En praktikplats här innebär erfarenhet av caféarbete med allt från beredning av smörgåsar, kassatjänst, varumottagning och produktexponering m.m.

Utbildning i kassahantering, service och kundbemötande. Även utbildning i livsmedelshygien och miljöutbildning ingår.

Praktiktiden anpassas efter varje persons individuella förutsättningar och behov. Intyg ges efter avslutat period.

Kontakt

Annika Eriksson, arbetsledare
070-339 59 56
annika.eriksson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.