Startsida Umeå kommun
Data

Dataavdelningen

Dataavdelningen arbetar i huvudsak med reparationer, funktionskont­roll och ominstallation av begagnade datorer samt övrig datautrustning som kommer från Kommunens IT avdelning. Efter att utrustningen är kontrollerad så prissätts det och går vidare till försäljning i Returbutiken, eller återanvändning inom verksamheten. Olika komponenter som blir över efter demontering, återanvänds som reservdelar. Bedöms delarna vara obrukbara, går de vidare till skrotning.

Dataavdelningen samverkar periodvis med vissa kommunala skolor och IT avdelningen för att hantera avgående elever och lärares bärbara datorer. Dataavdelningen på Viva arbetsmarknad sköter ominstallation, logistik och lagerhantering. Datorerna går sedan vidare till Returbutiken för utköp av studenter och lärare. Överblivna datorer säljs i Returbutiken. I vissa fall går datorer tillbaka till IT för att återanvändas i någon av kommunens verksamheter.

Dataavdelningen arbetar också med viss systemutveckling av webbserver- och data­baslösningar för internt bruk samt individ- och modulanpassade programmeringsuppdrag. Dessa uppdrag är formsydda för Viva arbetsmarknad och den enskilda individens kompetens och utvecklingsbehov.

Kontakt

Johan Larsson, arbetsledare
070-663 88 89
johan.larsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.