Startsida Umeå kommun
Demontering

Demontering

Vi plockar isär material som sedan källsorteras utifrån ursprung. Sorteringen är viktig. Material skiljs åt och blandas inte ihop.

Det material som inte källsorteras, produktutvecklas eller ingår som reservdelar i butikens sortiment. Det kan vara allt från möbler till skrivmaskiner, leksaker och spel osv. Efter en kontroll av funktionsduglighet, där vi även tittar på föremålets skick, kan vi även genom mindre reparationer återanvända objektet.

Kontakt

Thomas Sandström, arbetsledare
070-327 01 78 (mobil)
thomas.sandstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.