Startsida Umeå kommun

Lokalvård

Lokalvården betyder så mycket. Den skapar bra arbetsmiljö och ökar trivseln för all personal. Vår uppgift är skötsel och vård av de egna lokalerna. Vi sköter även lokalvård åt några av Vivas andra verksamheter. Arbetet sköts både manuellt och med maskiner.

Vår verksamhet finns på Viva arbetsmarknad, Viva kompetenscentrum och på fyra äldre­boenden. En praktikplats här innebär erfarenhet inom lokalvård som exempelvis moppteknik, maskinkörning, samarbete, läsa städinstruktioner m.m.

Personalen kan genomgå en grundläggande lärlingsutbildning hos oss; Lärling lokalvård och service 400 poäng. Som bekräftelse på utbildningen får medarbetaren ett intyg och betyg, som speglar innehållet.

Kontaktpersoner

Waijna Hansson, arbetsledare
070-349 14 52
waijna.hansson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.