Startsida Umeå kommun

Snickeri

Mycket av det vi gör handlar om återbruk av trä. På snickeriet renoverar vi många av de möbler som säljs i butiken. Med kreativitet och kunskap kan vi även förvandla ett vanligt kontorsbord till ett förträffligt ljusbord för en förskola eller kanske en kompostbehållare. Andra produkter som produceras till för­skolorna är lekutrustning, skyltar, piedestaler, teaterscener osv.

Hos oss får man en inblick hur maskiner fungerar och används. Läsa ritningar och förstå förebilder. Arbetet sker både i grupp och självständigt arbete. Del­tagarna får också delta i en miljöutbildning.

Vi nytillverkar träprodukter efter ritning, skiss, mall eller en förebild. Till exem­pel dockspisar, målarstafflin, bänkar och bord.

Vi gör även ytbehandling som betsning, lasering, inoljning, målning m.m.

Kontaktperson

Yngve Stefansson, arbetsledare
070-573 00 38
yngve.stefansson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.