Startsida Umeå kommun

Spektrum

Spektrum är ett samarbete mellan Umeå socialtjänsts dagliga verksamhet och Viva arbetsmarknad. Personer med vissa funktionshinder enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) har möjlighet att under en tidsbegränsad period få daglig verksamhet på Viva arbetsmarknad. Spektrum finns i Viva arbetsmarknads lokaler på Tegelbruksvägen 7, och det finns plats för 8 personer i verksamheten.

Viva arbetsmarknad har flera arbetsplatser inom olika yrkesområden exempelvis: Textil, Snickeri, Bygg, Transport, Lager, Butik/Sortering, Cykel och Dataavdelningen. Den dagliga verksamheten erbjuder olika arbetsuppgifter som anpassas utifrån varje individ. Alla praktiska bestyr som underlättar för att kunna arbeta på en arbetsplats kan han/hon få stöd av sin handledare på Spektrum. Det krävs dock viss självständigt arbete.

Målet med verksamheten är att personen efter att ha utvecklat färdigheter, ska klara av uppgifter på en arbetsplats ute på den öppna arbetsmarknaden, alt. annan önskad verksamhet.


Kontakt

Kristina Bäckström, handledare Spektrum/daglig verksamhet
070-611 36 26

Tina Fagerström, enhetschef
090-16 20 06
070-326 63 75