Startsida Umeå kommun

Transport

Jobbpoolen sköter våra in- och utleveranser med hjälp av lätt lastbil (B-körkort). Vi hjälper även till vid en del av kommunens tömningar med lastning och lossning. Med vårt miljöansvar ligger det för oss att använda en tillämpad logistik, som gör att vi alltid försöker köra med full bil.

Jobbpoolen/Matpoolen

Jobbpoolen/Matpoolen är en serviceverksamhet som arbetar mot långsiktiga lösningar för dem som idag står utanför den reguljära arbetsmarknaden, Jobbpoolen/Matpoolen sysselsätter mellan 25–30 personer och jobbar 365 dagar per år.

Vi bistår måltidsservice, socialtjänst, skola, AB Bostaden, Vakin och hemtjänst i diverse praktiska arbetsuppgifter som till exempel transporter, tömningar samt vissa diversearbeten. Vi renoverar trästaket och utemöbler, målar både ute och inne, sköter allmänna vaktmästararbeten och fastighetsskötsel. Vi arbetar även med praktiskt miljöarbete som till exempel grovsophantering och sortering.

Kontaktpersoner

Bjarne Alenius, arbetsledare
070-327 91 98
bjarne.alenius@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.